Râfidhahs förhållande till moskéerna

Likaså har Râfidhah en extrem ställning till sändebuden och till och med imamerna. De har gått så långt, att de har tagit dem till herrar vid Allâhs sida. De motsätter sig sändebuden och låter bli att endast dyrka Allâh. De anklagar sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för lögn i samband med att ha underrättat om profeternas ånger och bön om förlåtelse.

Till följd därav ser du dem undvika moskéerna i vilka Allâh har befallt att man ärar Hans namn. De förrättar varken fredagsbönen eller samlingsbönen i dem. Moskéerna har ingen större helgd i deras liv. Och om de skulle göra det, ber de var och en för sig.

Istället högaktar de skulpturerna på gravarna. De står hängivet vid dem som avgudadyrkarna. De vallfärdar till dem som pilgrimen till Ka´bah. Det finns de som anser vallfärden till gravarna vara större än till Ka´bah. Faktum är att de förtalar den som nöjer sig med vallfärden som Allâh har ålagt och förrättar fredagsbönen och samlingsbönen.