Râfidhahs användning av bevisen

Angående Râfidhahs bevis i Qur’ânen, framgår det för mig att det finns två förhållanden till dem:

1 – De är antingen förvrängda och ändrade och införda av förfalskare.

2 – De har förståtts ordagrant när de egentligen måste tolkas så att de blir överensstämmande med det som Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs muslimer bland följeslagarna, efterföljarna och imamerna är enade om.

Beträffande deras bevis i Sunnah, är de alla, eller åtminstone de flesta, svaga eller påhittade om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). De är många i deras böcker. Det är klart och tydligt att de är påhittade. Endast en dum och livlös person är blind nog att inte se det.