Râfidhah som säger att Djibrîl kom till fel person

 Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den förste som lyfter på huvudet är Djibrîl. Då tilltalar Allâh honom med det Han vill av uppenbarelsen. Därefter passerar Djibrîl änglarna. Varje gång han passerar en himmel, frågar änglarna honom: ”Vad har vår Herre sagt, Djibrîl?” Då säger han: ”Han har talat sanning och Han är den Höge, den Store.” Då säger de alla det Djibrîl sade. Därpå kommer Djibrîl med uppenbarelsen till det som Allâh (´azza wa djall) har beordrat honom.”1

Från hadîthen får vi reda på Djibrîls (´alayhis-salâm) pålitlighet då han kommer med uppenbarelsen till den som Allâh har beordrat honom. Detta är en avvisning av de otrogna Râfidhah som säger att Djibrîl befalldes att komma med uppenbarelsen till ´Alî. De påstår att han istället gick till Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). De säger att den pålitlige bedrog och avvek från Haydarah som är ´Alî bin Abî Tâlibs smeknamn. Under Khaybar-kriget sade han:

”Det är jag som min moder namngav ”Haydarah”.”

Detta är en motsägelse från deras sida. Att beskriva honom med pålitlighet fordrar att han inte bedrar.

1 Ibn Abî ´Âsim (515).