Râfidhah och Nusayriyyah är otrogna

Fråga: Vad är det för skillnad mellan Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah och Shî´ah?

Svar: Det finns skillnad mellan dem. Allâh har inte låtit människorna vara likadana. De som gör goda handlingar är inte som dem som gör dåliga handlingar. De fromma är inte som de syndiga.

Det är obligatoriskt att skilja mellan de otrogna och muslimerna och Shî´ah och andra. Shî´ah är innovatörer. De är många indelningar. Det finns Râfidhah, Nusayriyyah, Ismâ´îliyyah och andra grupper och indelningar. Vissa av dem dyrkar statyer. Andra dyrkar profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj och ber dem om hjälp istället för Allâh. Exempel på dessa är Râfidhah, Nusayriyyah och andra. Dessa är otrogna.