Râfidhah – från Mushabbihah till Mu´attilah

Förr brukade Mushabbihah vara Râfidhahs högsta personligheter. Därefter ändrade de kurs och antog Djahmiyyahs och Mu´tazilahs ideologi om att förneka Allâhs egenskaper. Därtill antog de Qadariyyahs ideologi om att förneka ödet. De tog till sig ondskan från alla håll. Därtill förtalar de följeslagarna och gör Takfîr på nästintill allihopa. Därtill förtalar de Qur’ânen och säger att den är förvanskad. De har förvrängt Qur’ânen på ett sätt som saknar motstycke.