Râfidhah eller Shî´ah?

Fråga: Vilket av dessa två namn är mer korrekt att använda sig av; Râfidhah eller Shî´ah?

Svar: Râfidhah är mer specifikt. Shî´ah är generellt och omfattar samtliga Shî´ahs sekter. Shî´ah består av många sekter. En av dem är Râfidhah. De är en sekt från Shî´ah. Varje Râfidhî är en Shî´î men varje Shî´î behöver inte vara en Râfidhî. Han behöver inte vara Râfidhî. Han kan vara Fâtimî, Qirmatî, Ismâ´îlî och så vidare. Shî´ahs sekter är många.