Râfidhah är mot islam och muslimerna

Fråga: Kan man säga att Râfidhah är våra bröder med tanke på att de slaktar våra bröder Ahl-us-Sunnah i Irak?

Svar: Vi säger inte att de är våra bröder om de så inte skulle strida mot oss. Det finns skillnader mellan oss och dem inom trosläran. Det rör sig inte bara om skillnader inom förgreningsfrågorna. Det handlar om skillnader inom trosläran. Detta är allmänt känt från deras egna böcker. Om du lyssnar på deras band och läser deras böcker, vet du vad de följer och att de är mot islam och muslimerna. Det är absolut inte tillåtet att säga att de är våra bröder.