Râfidhah är inte våra bröder

Fråga: Vissa kallare och studenter säger när de talar om Shî´ah och Râfidhah att de är våra bröder. Är det tillåtet att säga så och vad är obligatoriskt i den frågan?

Svar: Vi avsvär oss dem inför Allâh. Vi avsvär oss detta uttalande inför Allâh. De är inte våra bröder. Jag svär vid Allâh att de inte är våra bröder. De är Satans bröder.

De förtalar de Troendes moder och profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustru ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) som Allâh har valt ut till Sin profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Hon är den trovärdiga kvinnan, dotter till den trovärdige mannen.

De gör Takfîr på Abû Bakr och ´Umar och förbannar dem.

De gör Takfîr på följeslagarna över lag och skonar endast profetens familj, ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh), då de i själva verket är ´Alî bin Abî Tâlibs fiender. ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) har inget med dem att göra. ´Alî är vår ledare och inte deras. Han är Ahl-us-Sunnahs ledare och inte de vidriga Râfidhahs.

Vi avsvär oss dem inför Allâh. De är inte våra bröder. Den som säger att de är hans bröder skall ångra sig inför Allâh och be Allâh om förlåtelse. Allâh har ålagt oss att avsvära oss de vilsna och att istället ha kärlek till de troende.