Därav deras otro

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) säger:

”Muhammad är Allâhs sändebud. De som följer honom är oböjligt stränga gentemot den otrogna, men sinsemellan full av värme och vänskap. Du ser hur de böjer ryggen och faller ned inför Allâh i tillbedjan och söker Hans nåd och Hans välbehag; i sina ansikten bär de spåren av nedfallen under bönen. De liknas både i Tora och Evangeliet vid frön som skjuter skott, varefter skotten ger kraft, så att de växer sig starka och reser sina raka stjälkar till glädje för såningsmännen, men för de otrogna är de en orsak till förargelse.” (48:29)

Denna vers använder sig Imâm Mâlik (rahimahullâh) av för att bevisa att Rawâfidh är otrogna för att de hatar följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum). Han sade:

”De förargas av följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) och den som förargas av dem är otrogen enligt denna vers.”