Rädslan och bekvämligheten i graven

Fråga: Vad gäller personen som är oerhört rädd och undrar hur man skall vara ensam i graven i mörkret med maskarna runtomkring honom? Kommer man att känna av samma rädsla i graven som här i livet?

Svar: Det enda som får en människa att vara rädd respektive bekväm i graven är hennes handlingar. Om hennes handlingar var goda, får hennes handlingar henne att vara bekväm. Hennes grav kommer att utvidgas så långt ögat kan nå. Hon kommer att ta del av paradisets nåd och doft. Hon kommer att vara bekväm och känna ypperlig glädje.

Angående människan med de dåliga handlingarna, kommer inget att skrämma henne så mycket som hennes egna handlingar. Därför befallde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att man söker skydd mot graven i varje bön.

Vi ber Allâh att Han skänker oss och er goda handlingar och skyddar oss och er mot straffet i graven.