Rädslan för djinner

Fråga: Vad är domen för rädslan för djinner som vissa människor upplever? Vi hör hur vissa lekmän säger att man skall nämna Allâhs namn när man häller ut varmt vatten.

Svar: Rädslan för djinner är som rädslan för människor. Naturlig rädsla är okej. Det är helt okej att ta till sig säkerhetsåtgärder och nämna Allâhs namn i samband med mat och dryck så att inte Satan medverkar under maten och drickandet. Detsamma gäller att nämna Allâhs namn i samband med ingång i hemmet så att inte Satan tillbringar natten där. Samma sak gäller när man häller ut varmt vatten och nämner Allâhs namn och söker skydd hos Allâh så att det eller dylikt inte drabbar honom. Man skall inte heller stänga igen dörren hårt eller göra något obehövligt därför att det kan skada en djinn.

Rädslan för djinner är en naturlig rädsla. Man skyddar sig mot deras ondska liksom man skyddar sig mot människornas ondska. De skall inte förtalas. De skall inte angripas. De skall inte behandlas orättvist. Den som angriper en människa kommer själv att angripas. Den som förtalar en människa kommer själv att förtalas. Liksom du undviker människornas ondska och konspirationer, tjuvar, tyranniska ledare och din omgivnings ondska genom att vara fredlig och tänka på vad du säger och gör, skall du även behandla djinner på det viset.

Djinner är en väldig generation. Bland dem finns trotsiga syndare, tyranner, hedningar, innovatörer och goda muslimer. Det är alltså obligatoriskt att skydda sig mot deras ondska. Det förbjudna är att tillbe dem vid sidan av Allâh, frukta dem en dold fruktan eller tro att de förfogar över något i universum. Det skall bes om skydd mot Satan i samband med Qur’ân-läsning för att undkomma hans list och bedrägeri.