Rädsla för Takfîr på den okunnige

Fråga: Vad är domen för att vara passiv när det kommer till att göra Takfîr på den okunnige som faller i otro utav okunnighet? I och med att vissa lärda gör Takfîr på honom och andra ursäktar honom för okunnighet, handlar den här personen passivt och låter bli att göra Takfîr på honom. Anses han nu vara vilsen?

Svar: Det är just han som är vägledd. Varenda en som handlar passivt i en fråga för att bevisen inte är klargjorda för honom, antingen för att han är en Mudjtahid och finner att bevisen är motstridiga eller också för att han är en lekman och finner att de lärda har olika åsikter och därav handlar passivt, har handlat korrekt. Detta är sann tro. Varför det? Därför att Allâh (ta´âlâ) sade:

وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً

”Befatta dig inte med det som du inte riktigt vet; ditt öra och ditt öga och ditt hjärta skall [alla en Dag] tillfrågas om detta.”1

Den som gör Takfîr på en person utan att känna till bevisen har befattat sig med det som han inte riktigt vet. Den som inte gör Takfîr på honom utan att känna till bevisen har befattat sig med det som han inte riktigt vet.

Hur skall man göra om det råder oenighet om personen? Är han i grund och botten muslim eller otrogen? Han är muslim. Därför är den här frågan farlig. Det är ingen enkel sak att säga till en person att han är otrogen. Det handlar inte bara om ett uttalat ord. Frågan medför att det är tillåtet att döda honom och ta hans egendom, förbjudet för hans hustru att leva med honom, att hans egendom inte tillhör honom, att det inte är obligatoriskt att lyda honom om han är en ledare och många andra domar.

Vem är du att göra Takfîr på människor som inte Allâh har gjort Takfîr på? Vem är du? Anser vi inte att den som förbjuder något som Allâh inte förbjuder ljuger om Allâh? Vad skall man då säga om han säger att något är otro när det inte alls är otro? Vad skall man då säga om han säger att någon är otrogen när inte Allâh anser det? Därför är denna ideologi, nämligen att göra Takfîr på den som inte är otrogen, Khawâridjs ideologi helt och fullt. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade att de läser Qur’ânen utan att förstå den, lämnar islam och att den som dödar dem belönas för det fram till Domedagen.

Frågan är alltså mycket farlig. Därför är det obligatoriskt att först och främst frukta Allâh och inte säga att något är otro förrän det klargörs eller att en person är otrogen förrän villkoren är uppfyllda för Takfîr. Men att bara säga:

”Han är otrogen! Han är otrogen! Han är otrogen!”???

Hur går det till? Detta är Khawâridjs ideologi helt och fullt.

Khawâridj var med ´Alî mot Mu´âwiyah. När det inte blev något fredsavtal mellan dem, ändrade de sig och började strida mot ´Alî. Men Allâh krossade dem och ´Alî massakrerade dem – må Allâh belöna honom väl för det.

1 17:36