Rädsla för Onda ögat

´Allâmah Muhammad Amân bin ´Alî al-Djâmî (d. 1416)

Qurratu ´Uyûn-is-Salafiyyah, sid. 48

Fråga: Vad innebär det att Onda ögat och avund påverkar ens dogm negativt?

Svar: Onda ögat nämns oftast i folkmun som avund. Det är samma sak. Vad gör du om du fruktar en persons onda öga? Ber Allâh om skydd och vänder dig till Honom i hopp om skydd mot Onda ögat. Det är inte avguderi; det är en naturlig rädsla. Det finns ingen skillnad på rädsla för att bli knivhuggen, förgiftad eller drabbad av Onda ögat. Även Onda ögat består av ett immateriellt gift. Vid sådant fall får du vända dig till Allâh, och det påverkar inte din dogm negativt.