Rädsla för en knarkande storebror

Fråga: Jag har en storebror som missbrukar narkotika. Han hotar att slå oss om vi besöker honom. Vi besöker inte honom på grund av rädsla för honom. Syndar vi och anses vi skära släktbanden?

Svar: Besök inte honom om ni är rädda för honom. Om ni fruktar att han kommer slå er skall ni inte besöka honom. Han är inte klok. Knark ändrar på klokheten. Det är farligt för er.