Radjab har ingen särskild dyrkan

Fråga: Snart är det Radjab. Har den månaden en särskild dygd? Är det föreskrivet att fasta under den och be natten till den 15:e?

Svar: De lärda säger att det inte är tillåtet att särskilja Radjab med någon dyrkan. Ty det finns inget bevis för det. Den är en månad i mängden. Det har inte rapporterats att den skall särskiljas med någon dyrkan. Det finns inget bevis för det därav skall den inte heller särskiljas med något.