Rådfråga modern innan giftermål

Imâm Muhammad bin Abî Harb al-Djardjâra’î

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 83

Jag skrev till Abû ´Abdillâh:

Min fattige systerson har friat till min brorsdotter och hennes moder vill inte.” Han svarade: ”Gör inte det. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Rådfråga kvinnorna gällande deras döttrar.”1

Vad beträffar fattigdomen, så ska du gifta bort honom i alla fall. Fattigdom och rikedom kommer från Allâh.”

Jag gifte bort den fattige och såg bara gott.

1Abû Dâwûd (2095). Svag enligt al-Albânî i “adh-Dha´îfah” (3/677).