Råder det oenighet om att förtala ledaren offentligt?

Fråga: Råder det enighet eller oenighet om att det är förbjudet att fördöma den muslimske makthavaren offentligt om det så skulle finnas en fördel av att fördöma honom?

Svar: Det handlar inte om det finns en oenighet i frågan. Poängen ligger i vem som har rätt. Vi följer den som har rätt i och med att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befaller oss att lyssna och lyda de muslimska makthavarna, om de så skulle vara orättvisa. Det handlar om att anta den minsta ondskan. Likaså leder uppror mot makthavarna till en större nackdel än tålamodet med deras orättvisa. Detta gäller så länge de är muslimer.

Om något leder till en större nackdel, är det inte tillåtet. Det är inte tillåtet att anta något som leder till en större nackdel och en motsatt effekt. Det är inte tillåtet:

وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

”Och låt inte era egna händer medverka till er undergång.”1

1 2:195