Räddningen i prövningen

Fråga: Ni vet vilka prövningar som pågår i många muslimska länder. Vad råder ni era söner och bröder?

Svar: Jag råder mina bröder att lära sig nyttig kunskap och studera under de lärda. Efter Allâh är det inget annat än nyttig kunskap som kan rädda dem. Ni skall kunna skilja mellan sanning och osanning. Ni skall veta hur ni skall förhålla er i dessa frågor. Det kräver ju kunskap. Lär er. Jag råder alltså studier under de lärda. Det är vad jag råder dem och att de inte tar lätt på det. Med Allâhs tillstånd är det inget som räddar dem bortsett nyttig kunskap som klargör för dem skillnaden mellan sanning och osanning och hur de skall vara i samband med prövningar. Ni måste studera nyttig kunskap.