Räddningen i gråtet utav fruktan för helvetet

Det finns många texter som bekräftar hur gråt utav fruktan för Allâh fordrar att man undkommer helvetet. Gråt utav fruktan för helvetets eld är gråt utav fruktan för Allâh eftersom det är gråt utav fruktan för Allâhs straff, vrede och bortstötning från Honom och Hans barmhärtighet, närhet och paradis.

Abû Hurayrah berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“En person som gråter utav fruktan för Allâh kommer inte att träda in i Elden till dess att mjölken återvänder till bröstet.”

Rapporterad av an-Nasâ’î och at-Tirmidhî som sade:

“Den är autentisk.”

Ibn ´Abbâs berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Två ögon kommer Elden inte att röra vid: ett öga som gråter mitt på natten utav fruktan för Allâh och ett öga som tillbringar natten med att vakta för Allâhs sak.”

Rapporterad av at-Tirmidhî som sade:

“God.”

Abû Rayhânah berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Elden är förbjuden för ögat som blir tårfyllt mitt på natten utav fruktan för Allâh och Elden är förbjuden för ögat som tillbringar natten för Allâhs sak.”

Han nämnde även ett tredje öga. Rapporterad av Ahmad och rapporteringen är hans. Dessutom rapporteras den av an-Nasâ’î och al-Hâkim som sade:

“Kedjan är autentisk.”

´Abdul-Wâhid bin Zayd brukade säga:

“Bröder! Gråter ni inte utav längtan efter Allâh (´azza wa djall)? Det finns ingen som gråter utav längtan efter sin Herre utan att Han låter honom få titta på Honom. Bröder! Gråter ni inte utav fruktan för Elden? Den som gråter utav fruktan för Elden kommer att skyddas av Allâh från den.”1

Farqad as-Sabkhî sade:

“Jag läste i några böcker att den som gråter efter paradiset, kommer paradiset att medla för honom inför sin Herre och säga: “Herre! För in honom i paradiset på samma sätt som han har gråtit efter mig.” Likaså kommer Elden att be sin Herre att skydda honom från det och säga: “Herre! Skydda honom från Elden på samma sätt som han bad om skydd från mig.”

1 Ibid. (26).