Rädda för ledarna? Khawâridjs gamla tvivel

Shaykh ´Abdus-Salâm bin Bardjas Âl ´Abdil-Karîm (d. 1425)

al-Hukmu bi ghayri mâ anzala Allâh, sid. 24-26

at-Tabarî återberättade hur en grupp Ibâdiyyah kom till Abû Midjlaz och sade:

”Allâh säger:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

”De som inte dömer i enlighet med vad Allâh har uppenbarat, de är de otrogna.”1

Är det sanning?” Han sade: ”Ja.” De sade:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

”Ja, de som inte dömer i enlighet med vad Allâh har uppenbarat är de orättvisa.”2

Är det sanning?” Han sade: ”Ja.” De sade:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

”De som inte dömer i enlighet med vad Allâh har uppenbarat är trotsiga syndare.”3

Är det sanning?” Han sade: ”Ja.” De sade: ”Abû Midjlaz! Dömer dessa här – det vill säga ledarna – i enlighet med vad Allâh har uppenbarat?” Han svarade: ”Det är deras religion som de dyrkar med, förespråkar och kallar till. Om de utelämnar något av den är de medvetna om att de syndar.” De sade: ”Nej, vid Allâh! Du är bara rädd.” Han sade: ”Den egenskapen passar bättre in på er. Jag tycker inte det ni tycker. Trots det är det ni som är passiva. Versen uppenbarades gällande judar, nasaréer och avgudadyrkare.”4

Dessa Ibâdhiyyah, som för övrigt är en form av Khawâridj, kom till Abû Midjlaz och argumenterade med den ovanstående versen för att fastställa den tidens ledares otro. Följaktligen gav han dem de lärdes svar, Ahl-us-Sunnahs svar, nämligen att dessa ledare vet att de gör fel och att de syndar, men de förlovar inte sina synder. De är nämligen som alla andra muslimer som syndar utan att förlova sina synder. Då vände Ibâdhiyyah ryggen åt honom och beskyllde honom för rädsla, det vill säga att han kompromissade med makthavarna. Det är så typiskt för Ahl-ul-Ahwâ’. Ett riktigt nedrigt drag. När de lärde diskuterar med dem och klargör deras falskhet för dem, tar de sin tillflykt till att anklaga de lärde för att vara under tryck och liknande. Således beskyller de de lärde för kompromiss och rädsla för ledarna och försöker få dem att överge sin åsikt som är grundad på Qur’ânen och Sunnah i såväl denna som alla andra frågor. Men de djupt lärde skakas inte om av detta klena och genomskådade tillvägagångssätt. De förblir stadigt fasta i sanningen i Qur’ânen och Sunnah och ignorerar dessa människors störningar och provokationer.

15:44

25:45

35:47

4Djâmi´-ul-Bayân (8/96).