Rädda barnen från avfällingen

Publicerad: 2014-06-22
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/node/1821

 

Fråga: Jag kommer från Frankrike. Min fru har lämnat islam. Jag har tre barn med henne. Jag har skilt mig tre gånger från henne och barnen bor med henne. Hon låter dem inte lära sig islam. Om jag tar barnen från henne och reser med dem till ett islamiskt land, får jag myndigheterna efter mig och det finns även risk för att de skadar mig. Vad råder ni?

Svar: Rädda dina barn från henne. Vårt råd är att du räddar dina barn från henne på alla möjliga sätt och vis. Allâh kommer att hjälpa dig med det.