Rädd för omskärelse

Abû Zur´ah ad-Dimashqî sade:

”Jag frågade Abû ´Abdillâh om munsköljning och snytning har samma dom i tvagningen som i badet efter sexuell orenhet och att man måste ta om bönen om de uteblir. Han svarade: ”De har samma dom i tvagningen som i badet efter sexuell orenhet. Bönen skall tas om ifall de uteblir.” Jag sade: ”På grund av det som nämns från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?” Han svarade: ”Ja.”

Jag frågade Abû ´Abdillâh om en muhrîm som tar tillbaka sin frånskilda hustru. Han svarade: ”Nej.” Jag sade: ”Han är rädd att hennes vänteperiod går ut innan han går ut ur ihrâm.” Han sade: ”Vad är lösningen?”

Jag hörde Abû ´Abdillâh bli frågad om konvertiten som är rädd för omskärelse. Han sade:

”Det är okej att han låter bli att omskäras om han är rädd. Vissa konvertiter i Basrah omskars och dog.”