Rädd att missa Witr

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/328-329)

464 – Jag frågade min fader om han föredrog Witr i början av natten eller på småtimmarna. Han sarade:

Jag ber i början. Den som klarar av att vakna kan be på småtimmarna. Abû Hurayrah sade:

Min förtrogne vän (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde mig tre saker: fasta tre dagar av varje månad, be två Raka´ât på förmiddagen och be Witr innan jag lägger mig.”1

465 – Jag frågade min fader om personen som fruktar att försova sig. Han svarade:

Han får be i början av natten.”

1al-Bukhârî (1178), Muslim (721), at-Tirmidhî (760), an-Nasâ’î (1677), Abû Dâwûd (1433) och Ahmad (7098, 7140 och 7409).