Radband runt halsen

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah (1/189)

83 – ´Alî berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”En sådan bra påminnare radbandet är! Det bästa att gå ned i Sudjûd på är jord och allt som uppstår ur jord.”

Påhittad.

En av dagens Ahl-ul-Ahwâ’ som har skrivit en bok som rekommenderar radband är okunnig om sakfrågan eller också låtsas han vara det. Han efterapar sin lärare ´Abdullâh al-Ghumârî som blundar för fakta och tar med hadîthen för att kunna tillåta radband för sina lärjungar1 för att de sedan ska kunna hänga dem runt sina halsar, vilket praktiseras av vissa Sûfiyyah.

1al-Kanz (103).