Rada inte upp er mellan pelare

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah (6/435)

Det har bekräftats att Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Rada inte upp er mellan pelare.”

Rapporterad av al-Bayhaqî och at-Tabarânî.

Det har också bekräftats från Anas (radhiya Allâhu ´anh) att de brukade undvika bön mellan pelare på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid. Hadîthen rapporteras av al-Hâkim (1/210) som autentiserade den och fick medhåll av adh-Dhahabî.