Råd till studenter i Oman

Fråga: Studenter i Oman studerar korrekt Fiqh och troslära. Vad råder ni dem?

Svar: Må Allâh välsigna er och hjälpa er, men studera kunskap och troslära under de lärda. Studera inte under okunniga som tror att de kan och inte heller skall ni bara läsa böcker. Studera dem under de lärda. Det kan ni antingen göra i fakultet och institut eller också i moskéernas studiecirklar under pålitliga och erkända lärda. Studera under dem om ni så måste resa till dem.