Råd till självutnämnda exorcister

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

https://rabee.net/ar/articles.php?cat=11&id=256

Fråga: Vad betyder hadîthen:

Exorcism är tillåten så länge den inte är avguderi.”1?

Svar: Som det står. Åkalla Allâh (´azza wa djall) och läs Qur’ânen, hadîther eller böner. Det är tillåtet enligt föreskriften. Vissa exorciserar med magi eller hedniska eller utländska formler som kan bestå av osanning och avguderi. Exorcism ska vara på arabiska. Den gudfruktige och rättfärdige överstiger inte Qur’ânen och Sunnah. Dock är det harmlöst att be egna böner. Ett annat exempel är sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bön:

اللهم رب الناس أذهب الباس اشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما

”Allâh! Människornas Herre! Ta bort sjukdomen. Bota, Du är Botaren. Det finns ingen bot bortsett från Din bot; en bot som inte lämnar efter sig någon sjukdom.”

Eller profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Lägg din hand på din onda kroppsdel och säg tre gånger:

بِسْمِ اللهِ

”I Allâhs namn.”

Säg sedan sju gånger:

أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وأُحَاذِرُ

”Jag söker skydd via Allâhs makt och Hans förmåga mot allt ont som jag upplever och aktar mig för.”

Det bästa är Allâhs ord och därefter sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord. Välj det bästa!

Finns det exorcister bland er? Jag råder Salafiyyûn att inte gå in i sakfrågan. Jag råder ingen utse sig själv till det. Utsåg sig al-Albânî, Ibn Bâz eller Ibn ´Uthaymîn till det? Salaf bland följeslagarna, efterföljarna och imamerna som Ahmad, Mâlik och ash-Shâfi´î – utsåg de sig själva till det? Vad håller ni på med? Vi pratar om Salaf och säger att vi är Salafiyyûn och hittar sedan på dessa saker? Visst är exorcism tillåten, men inte på det här viset. Se verkligen till att följa sanningen och håll inte på med dessa saker som svärtar kallet och dess anhängare. Om en person ber dig eller någon annan exorcisera honom, gör du det och där går gränsen.

1Muslim (2200) och Abû Dâwûd (3886).