Råd till makthavarna från predikstolarna

Fråga: Anses det vara ett råd till makthavarna och ett sätt att befalla det goda och förbjuda det onda att fördöma dem för det som de gör från predikstolarna?

Svar: Det är inget råd att kritisera en vanlig individ eller en makthavare från predikstolarna. Råd ges på så sätt att de gagnar. Om syftet däremot är att orsaka oreda och sprida brister och hat, är det inget råd. Om en person vill råda makthavaren så att han låter bli att synda eller få honom att fördöma synder, skall han be Allâh vägleda honom till det eller be någon som han tror kan råda honom berätta att det finns olika brister, om han nu verkligen är övertygad om dessa brister.