Råd till makthavaren är kamp

2357 – ´Abdullâh bin ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som bosätter sig i öknen, blir obildad. Den som går efter jakt, blir försumlig. Den som går till en makthavare, sätts på prövning.”1

”Den som går till en makthavare, sätts på prövning…” – Det vill säga om han gör det onödigt och obehövligt. Om han håller med honom om det han presenterar för honom och lämnar det, sätts hans religion på spel. Skulle han däremot inte hålla med honom, sätts hans liv på spel. al-Mudhhîr sade:

”Den som går till makthavare och är honom till lags, sätts på prövning. Men den som inte är honom till lags och istället råder honom och påbjuder honom det goda och förbjuder honom det onda, anses hans vistelse med honom vara den bästa formen av kamp.”

1 Autentisk enligt Imâm al-Albânî i ”Sahîh al-Djâmi´ as-Saghîr” (6296).