Råd till fadern vars son inte förrättar bönen

Publicerad: 2012-05-26
Talare: ´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)
Källa: https://www.muqbel.net/sounds.php?sound_id=33
Datum: 1420-12-18/2000-03-23

 

Fråga: Jag har en son som inte förrättar bönen. Jag har agat och rått honom. Vad är lösningen?

Svar: Lösningen är att du ber Allâh vägleda honom. I dagens läge råder jag dig att härda med din son och att du råder honom vänligt och mjukt. Det finns risk att Hizbiyyûn tar din son. Det kan vara kommunister, Ba´thiyyah, Nâsiriyyah eller al-Ikhwân al-Muslimûn. Det finns också en risk att han lämnar dig och sluter sig till militären så att han börjar se ned på dig. Därför råder jag dig att härda med din son, tar det lugnt och tar honom till bra människor. Se också till att tillbe Allâh för hans vägledning under tider då det finns större chans att bli bönhörd.