Råd till den algeriska ungdomen angående konflikten med regimen

Fråga: Vad råder ni den algeriska ungdomen angående konflikten med regimen?

Svar: Jag råder framför allt den muslimska ungdomen i Algeriet att enas om Allâhs (ta´âlâ) föreskrift och sätta stopp för konflikten med regimen. De skall försöka råda regimen så gott de kan utan att ta till sig våld. Det har gått en lång tid nu och det väpnade motståndet har visat sig vara misslyckat. Därmed måste de enas och råda varandra vänligt och mjukt. Allâh (ta´âlâ) ger via vänlighet det Han inte ger via våld.

Jag ber Allâh att Han skonar dem prövningen och vägleder dem till det riktighet och förbättring.

Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn

1420-02-09