Råd till dagens muslimer

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Khulâsatu Akhbâr-ir-Rihlah al-Albâniyyah ilâd-Diyâr-il-Misriyyah, sid. 37-38

Fråga: Vad råder ni dagens samfund?

Svar: Jag råder det att återvända till Qur’ânen och autentisk Sunnah och efterleva bådadera inom alla livsaspekter. Vidhåll deras dygder och karaktärer. Kontrollera allt som betraktas som religiöst i ljuset av Qur’ânen och Sunnah; ta det som stämmer överens med Qur’ânen och Sunnah, lämna det som inte stämmer överens med Qur’ânen och Sunnah. Som den väldige Imâm Mâlik bin Anas (rahimahullâh) sade:

Den som innoverar en innovation i islam och anser den vara god har påstått att Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har bedragit budskapet. Ty Allâh (ta´âlâ) sade:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا

”Denna dag har Jag fullbordat er religion för er och skänkt er Min välsignelse i fullaste mått. Jag är nöjd med att islam skall vara er religion.”1

Detta samfunds senare generation kan endast rättas till via det som rättade till dess tidigare generation.”

15:3