Råd innan Tabdî´

Du kan inte göra Tabdî´ på en person förrän han gör en religiös handling som saknar bevis i Allâhs skrift och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Gör inte Tabdî´ på människorna om de gör något som du inte känner till. Du har inte all kunskap om religionen. Du har inte all kunskap om det som har kommit från Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det är inte tillåtet att göra Tabdî´ på människorna om de inte gör en religiös handling som saknar bevis i Qur’ânen eller Sunnah.

Du måste försäkra dig. Döm inte människorna för att vara innovatörer om du inte har försäkrat dig om att de gör något som saknar bevis i Qur’ânen och Sunnah eller att de lärda säger att handlingen är en innovation.

Du får gärna säga att de lärda säger att handlingen är en innovation. Att däremot döma utan bekräftelse, lugn och ro och hänvisning till de lärda är ett av de största felen. Det orsakar att muslimerna splittras och hatar varandra. Det orsakar många skador. Det orsakar att människorna får dåliga tankar om varandra. Gör därför inte Tabdî´ på någon utan bevis ur Qur’ânen, Sunnah eller de lärdas samstämmighet om att handlingen är en innovation. I detta fall får du diskutera med personen och förklara för honom. Det finns risk att han är okunnig. Det finns risk att han endast följer andra blint för att han tror att de har rätt. Han kan vara ursäktad. Om han efter klargörandet fortsätter med sin innovation säger du att han är en innovatör. Ty i detta fall fortsätter han praktisera något som inte är från religionen. Därför är han en innovatör. Denna fråga kräver bekräftelse och lugn och ro. I dag är många människor okunniga. Många säger att de är lärda. Det finns många läsare, men få lärda som förstår sig på religionen, precis som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade.