Råd dina föräldrar ehuru de blir arga

al-Bukhârî sade:

5 – Kapitel om dygden i bönen som bes i tid

527 – Abûl-Walîd Hishâm bin ´Abdil-Malik berättade för oss: Shu´bah berättade för oss: al-Walîd bin al-´Ayzâr underrättade mig: Jag hörde Abû ´Amr ash-Shaybânî säga: Ägaren till det där huset berättade för oss (och pekade mot ´Abdullâhs hus):

Jag frågade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om vilka handlingar som Allâh (ta´âlâ) älskar mest. Han svarade: ”Bönen i dess tid.” Jag sade: ”Vilken kommer sen?” Han svarade: ”Tillgivenhet till föräldrarna.” Jag sade: ”Vilken kommer sen?” Han svarade: ”Kamp för Allâhs sak.” Om jag hade frågat mer hade han fortsatt att svara.”

Hadîthen bevisar att tillgivenhet till föräldrarna är viktigare än kamp för Allâhs sak. Tillgivenhet till föräldrarna betyder att man förser föräldrarna med mycket gott. Det kan göras ekonomiskt och fysiskt, och det kan handla om bistånd i form av status, kunskap och annat. Också personen som råder och lär sin förälder visar tillgivenhet till denne. Därför skall du inte låta bli att råda din fader bara för att du fruktar att han blir arg. Håll dig till Ibrâhîms (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tro. Han rådde sin fader så att han blev arg och till och med sade:

أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْراهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا

Hatar du mina gudar, Ibrâhîm? Om du inte upphör med detta [tal], skall jag laga så att du blir stenad. Ge dig nu av [och låt mig slippa se dig] under lång tid!”1

Han sade så till sin egen son.

Du är alltså skyldig att råda din fader, men gör det vist, mjukt och respektfullt. Säg inte exempelvis:

Mannen, frukta Allâh! Var rädd för din Herre! Hur kan du göra såhär? Det passar inte dig!”

Säg som Ibrâhîm sade till sin fader:

يَا أَبَتِ

Fader!”2

Det är vänligt sagt. Fadern har trots allt en position som måste respekteras. Som sammanfattning innebär tillgivenhet till föräldrarna att de råds ehuru de blir arga.

119:46

219:45