Råd, bojkotta och varna!

Fråga: Jag rådde en man som förtalade makthavarna. Till följd därav bojkottade han mig. När jag träffade honom vid ett tillfälle hälsade jag på honom, men han hälsade inte tillbaka. Efter det har jag bojkottat honom. Syndar jag så?

Svar: Han tillhör Khawâridj. Han som hetsar mot makthavarna tillhör Khawâridj. Det är inte tillåtet för honom. Makthavarna har sina rättigheter. Lever ni utan makthavare? Kan han sova i sitt hem och gå till affärerna utan makthavare? Han är i behov av makthavare. Han kan inte vara utan dem. Det skall bes för dem. De skall lydas i det som inte är olydnad mot Allâh. De skall inte förnedras. De skall inte förolämpas bland människorna. Det hör till Khawâridjs handlingar. Följeslagarna stred mot dem. De stred mot dem för att de sådde fördärv på jorden.

Du gjorde rätt när du rådde honom och bojkottade honom när han inte tog emot rådet. Men det räcker inte. Du måste också varna för honom och förklara hans och hans anhängares tillstånd så att de hindras.