Räcker med Ibn Bâz och Ibn Humayd som elever

Fråga: Vi har hört talas mycket om lärde som Imâm Muhammad bin Ibrâhîm (rahimahullâh). Kan ni nämna något om honom då ni var hans elev?

Svar: Shaykh Muhammad bin Ibrâhîm (rahimahullâh) var en ädel imam. Det räcker att Imâm och Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Bâz och Imâm och Shaykh ´Abdullâh bin Humayd var hans elever för att bevisa det. Det räcker att dessa imamer är elever till Shaykh Muhammad bin Ibrâhîm (rahimahullâh). De ersatte honom efter hans död och uppfyllde sina plikter då de spred kunskap, efterlevde religionen och påbjöd det rätta och förbjöd det orätta. Nu är det er tur.