Räcker med en pålitlig person

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (4/605)

1964 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Detta är det här samfundets pålitlige.”

Rapporterad av Muslim, al-Hâkim, Ahmad och Abû Ya´lâ via flera håll från Hammâd bin Salamah, från Thâbit, från Anas som sade:

Jemeniterna kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Skicka med oss en man som kan lära oss Sunnah och islam.” Han tog tag i Abû ´Ubaydahs hand och sade: ”Detta är det här samfundets pålitlige.”

Hadîthen bär på en viktig kuriosa, nämligen att dogmatiska underrättelser från enstaka personer (خبر الآحاد) utgör bevis, liksom de utgör bevis när det kommer till domar. Vi är övertygade om att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte sände Abû ´Ubaydah till jemeniterna för att lära dem bara domar utan också dogm. Om dogmatiska underrättelser från enstaka personer inte utgjort föreskriven kunskap och bevis, skulle det varit onödigt att skicka Abû ´Ubaydah allena till jemeniterna, något föreskriften är frånkänd. Det bekräftar att dogmatiska underrättelser från enstaka personer utgör kunskap.