Räcker ”Kitâb-ut-Tawhîd” för att kalla folk till Tawhîd?

Fråga: Räcker det att läsa och förstå denna välsignade bok ”Kitâb-ut-Tawhîd” för att leva upp till Tawhîd och kalla till det?

Svar: Med Allâhs tillstånd, men han skall ju inte begränsa sig vid den. Den här boken handlar endast om Tawhîd-ul-´Ibâdah. Det finns ju allomfattande läror som måste bekräftas. De nämns bland andra i böckerna ”al-´Aqîdah al-Wâsitiyyah” och ”al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah”; även de måste läsas. Den här boken behandlar endast Tawhîd-ul-´Ibâdah. Tawhîd-ul-´Ibâdah är grunden och basen, men trosläran har emellertid många ämnen som nämns i Ahl-us-Sunnahs trosrelaterade böcker.