Räcker inte med kunskap

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (887)

Vi lovar Allâh (´azza wa djall) för att Han förhoppningsvis har enat oss om vägledning, gudsfruktan och vår utvalde profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Vi ber Honom vägleda oss till att efterleva det vi har lärt oss. Vår Herres (´azza wa djall) bevis mot oss är starkare än mot andra, ty många andra människor är fortfarande långt borta från vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. I och med att Allâh har lett oss till en relativt stor kunskap om vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah, är vi också skyldiga att efterleva den kunskapen så att den inte blir till vår nackdel. Ni vet mycket väl att Allâh (´azza wa djall) säger:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

”Troende! Varför säger ni ett och gör ett annat? Det är djupt förhatligt för Allâh att era ord inte överensstämmer med era handlingar!”1

Förmodligen känner ni också till hadîthen som återberättas av Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

På Domedagen kommer Allâh (tabârak wa ta´âlâ) att stiga ned till slavarna för att döma dem. Alla samfund kommer att ligga på knä. De första Han kommer att kalla är en man som memorerade Qur’ânen, en man som krigade för Allâhs sak och en förmögen man. Allâh kommer att säga till den läsaren: ”Har Jag inte lärt dig det som Jag har sänt ned till Mitt sändebud?” Han kommer att säga: ”Jo, Herre.” Då säger Han: ”Vad gjorde du av det du lärde dig?” Han svarar: ”Jag efterlevde den dag och natt.” Då säger Allâh till honom: ”Du ljuger.” Änglarna kommer också att säga: ”Du ljuger.” Allâh ska säga: ”Du ville att det skulle sägas att du är lärd, och det sades.” Därefter hämtas den förmögne varvid Allâh säger till honom: ”Berikade Jag inte dig så att du blev oberoende av andra?” Han kommer att säga: ”Jo, Herre.” Då säger Han: ”Vad gjorde du av det Jag gav dig?” Han svarar: ”Jag band släktband och skänkte välgörenhet.” Då säger Allâh till honom: ”Du ljuger.” Änglarna kommer också att säga: ”Du ljuger.” Allâh ska säga: ”Du ville att det skulle sägas att du är generös, och det sades.” Sedan hämtas en person som stupade för Allâhs sak varvid Allâh säger till honom: ”Varför dödades du?” Han kommer att säga: ”Jag blev befalld att kämpa för Din sak varpå jag krigade tills jag stupade.” Då säger Allâh till honom: ”Du ljuger.” Änglarna kommer också att säga: ”Du ljuger.” Allâh ska säga: ”Du ville att det skulle sägas att du är modig, och det sades.” Därefter slog Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) mig på knäna och sade: ”Abû Hurayrah! Dessa tre är Allâhs första skapelser som Elden kommer att tändas med på Domedagen.”2

Ni ser att enkom kunskap räcker inte. Utifrån denna vers och denna hadîth behöver kunskap två saker. Skulle bara en av dessa två utebli förvandlas kunskapen till ens nackdel. Kanske är det till och med bättre att i så fall sakna den kunskapen. Vissa av Salaf sade:

Ve den okunnige en gång, och ve den kunnige sju gånger.”

Ett av dessa två villkor är att kunskapen praktiseras. Det andra är att kunskapen är uppriktig för Allâhs sak. Om inte vi som tillskriver oss Sunnah kombinerar dessa två villkor fruktar jag att vi hamnar under Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) ord:

وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا

Och Vi skall se på det som de har åstadkommit och Vi skall förvandla det till stoft som skingras för alla vindar.”3

161:2-3

2at-Tirmidhî (2382) som sade att hadîthen är god och främmande. Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (2382).

325:23