Räcker inte med att inte synda

Att göra påbjudna handlingar förser hjärtat med liv och näring, skönhet och lycka, glädje, njutning och lycksalighet. Men ingetdera uppnås om bara det förmenade utelämnas. Om en person utelämnar allt förmenat utan att tro och göra påbjudna handlingar, kommer han aldrig någonsin att gagnas av sin utelämning. Istället hamnar han i det eviga helvetet.