Räcker inte att vara smart

Allâh (´azza wa djall) sade:

فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ

Om ni hotas av fara kan bönen förrättas under marsch eller ritt, och när ni åter är i säkerhet, åkalla då Allâh så som Han lärde er när ni var okunniga.”1

Allâh uppmanar människan att söka kunskap och be Allâh om Hans favör. Det är ju Allâh (´azza wa djall) som lär skapelsen. Studenten ska inte förlita sig på sin styrka, smarthet och klipskhet. Ty många människor har varit smarta men aldrig nått ända fram till den nyttiga kunskapen. Samtidigt har det funnits mindre smarta människor som begåvats hela vägen fram. Se därför till att ta din tillflykt till Allâh (tabârak wa ta´âlâ) när du söker kunskap och säg:

Allâh! Du som lärde Âdam! Lär mig! Du som begåvade Sulaymân med förståelse! Begåva mig med förståelse!”2

12:239