Räcker det att det står ”HALAL” (حلال) på förpackningen?

Fråga: Räcker det att det står ”HALAL” (حلال) på köttförpackningen för att tvivlen om huruvida de inte har slaktat på ett föreskrivet sätt skall upphöra?

Svar: Nej. Måhända förpackningen är avsedd för ett annat kött. Måhända de vill lura människor varpå de paketerar in dem i dessa förpackningar. Det där gör ju inte slakten till islamisk så länge det inte finns ett certifikat och en erkänd stämpel på det.