Räcker begravningsbönen i moskén för att sätta sig i den?

Fråga: Räcker det för personen som vill sitta i moskén att gå in i den och be begravningsbönen med samlingen?

Svar: Han skall inte sätta sig ned förrän han har bett två Raka´ât. Begravningsbönen är inte av samma sort som bönen bestående av två Raka´ât. Således räcker inte begravningsbönen för det avseendet.