Rabiessmittade Ahl-ul-Bid´a

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det skall komma ett folk från mitt samfund som kommer att ta till sig de lustarna liksom rabies drabbar den smittade; det finns varken en ådra eller en lem utan att den går in i dem.”1

Vem som har gått i den här förnekarens fotspår är den marockanske Shaykh ´Abdullâh al-Ghumârî, även han, precis som al-Kawtharî, känd för sin sträva fientlighet gentemot Sunnah och Ahl-us-Sunnah. Lägg till det att han är överhuvud för Darqâwiyyah-orden. Han säger om sig själv att han är dagens reformator. I sina kommentarer till ”at-Tamhîd”2 avfärdar han hadîthen hos Muslim och säger att profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fråga ”Var är Allâh?” och slavinnans svar ”Ovanför himlen” är återberättarnas inlägg. Han fullständigt ignorerar de lärda som autentiserade den, alla intygande rapporteringar som understryker dess äkthet samt möjligheten att kombinera de olika formuleringarna till den aktuella hadîthen som, enligt honom, motsätter sig den. Den här hadîthen är som sagt dock mer autentisk än de andra. Så bra han, hans företrädare al-Kawtharî och deras jämlikar liksom dagens al-Ghazâlî, som avfärdar autentiska hadîther som har accepterats av samfundet, hamnar under Hans (ta´âlâ) ord:

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا

”Men den som sedan vägledningen har klargjorts för honom sätter sig upp emot sändebudet och vill gå en annan väg än de troende, honom låter Vi gå dit han vill gå och [därefter] låter Vi honom brinna i helvetet – vilket jämmerligt mål!”3

Efter att förnekaren hade anklagat hadîthens återberättare för fel och ungefärlig återberättelse och ingen bokstavstrogen sådan, fortsatte han att framskrida i sin villfarelse och sade:

”Det bestyrks av att det har rapporterats mångfaldigt från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att han brukade prova en persons islam med trosbekännelserna som är islams grund.”

Det är falskt sagt ur flera synvinklar:

1 – Att det är mångfaldigt rapporterat är enbart ett grundlöst påstående. Därmed är det obligatoriskt att ignorera det påståendet helt och fullt.

2 – Hans påstående avfärdas av vissa formuleringar som han själv brukar för att anklaga den mest autentiska formuleringen för fel, nämligen:

”Vem är din Herre?”

Där finns ingen trosbekännelse kontra hans påstående.

Om någon säger att den inte går emot den omnämnda formuleringen, säger jag att inte heller går den mest autentiska formuleringen det, nämligen ”Var är Allâh?”

3 – Slutligen säger han:

”Att Allâh är ovanför himlen var arabernas dogm på den hedniska tiden. De var avgudadyrkare. Hur skall det bevisa ens islam?”

Så sade han, må hans mun täppas igen! Han vet ju att hedningarna även betrodde Tawhîd-ur-Rubûbiyyah. Han (ta´âlâ) sade:

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ

”Och om du frågar dem: ”Vem har skapat himlarna och jorden?” – svarar de helt visst: ”Allâh.”4

De offentliggjorde det i samband med vallfärden och sade under Tawâf runt Huset:

”Jag besvarar Dig. Du har ingen partner frånsett partnern som är Din; Du äger både honom och det som han äger.”5

Om denna deras Tawhîd var korrekt och om deras dogm att Allâh är ovanför himlen var korrekt, ty den är överensstämmande med Qur’ânen och så svarade slavinnan vars tro bevittnades av profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), är det då rimligt att personen som tror på Allâh och Hans sändebud vägrar tro på att Allâh är ovanför himlen bara för att avgudadyrkarna också gjorde det? I så fall skall han vägra tro på Tawhîd-ur-Rubûbiyyah eftersom även det betroddes av avgudadyrkarna. Det är så vilset resonerat!

1Ahmad (4/102), Abû Dâwûd (4597), al-Hâkim (1/218) och at-Tabarânî (19/376). Autentisk enligt al-Albânî i ”Dhilâl-ul-Djannah” (2).

2at-Tamhîd (7/135).

34:115

439:38

5Muslim (4/8).