Rabî´al-Madkhalî och Zayd al-Madkhalî hör till kämparna på Allâhs väg

Angående Zayd al-Madkhalî och Rabî´ bin Hâdî, så även om folk säger det ena och det andra om dem så är deras ställningar kända. De har talat sanning, skrivit ned sanningen och befallt sanningen. De hör till de lärda som kämpar på Allâhs väg för att Allâhs ord skall råda.

Om dessa människor förtalar dem så är det endast Allâh som vill att de tar deras synder, att förtalarnas synder adderas och att deras belöningar fördubblas på Domedagen.