Rabî´ al-Madkhalîs syn på tron och Irdjâ’s treenighet

Redan från början av mitt kunskapsbaserade liv sett till studier, undervisning och författarskap har jag sagt, fastställt och uppriktigt dyrkat Allâh med att:

Tron består av tal och handling; hjärtats och tungans tal och tungans och kroppsdelarnas handling. Den stiger med goda handlingar och den sjunker med synder. Ibland kan jag säga att den sjunker tills att bara en myras vikts tro återstår. Ibland kan jag säga att den sjunker och sjunker tills att inget av den återstår. En av mina vänner har kompilerat en bok om min syn på tron. Den kommer att spridas på sahab.net.

Likaså skrev jag 1425 tre artiklar om begreppet ”Djins-ul-´Amal”1. Däri klargjorde jag att de som använder sig av det gör så utav fyra motiv däribland att anklaga Ahl-us-Sunnah för Irdjâ’ och stämpla dagens lärda som Ibn Bâz, al-Albânî och Ibn ´Uthaymîn som Irdjâ’s treenighet.