Rabî´ al-Madkhalîs lära har inte ändrats

Fråga: Det går ett rykte hos oss att Muftî, Shaykh al-Fawzân och ni har en metodik som skiljer sig från Shaykh Rabî´s metodik. Vad säger ni om det?

Svar: Jag känner inte till något från Shaykh ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh [Âlush-Shaykh] eller från Shaykh Sâlih al-Fawzân. Jag känner Shaykh Rabî´ fram till i dag. Han har Ahl-us-Sunnahs metodik. Jag känner inte till att han har ändrats. Att han är hård mot vissa när han avvisar dem kan bero på att han känner till något dessa andra inte gör.