Rabî´ al-Madkhalîs kamp för Salafiyyah

Jag skänker den fjärde och sista volymen av ”at-Tasawwuf fîl-Bahth wat-Tahqîq” till den ädle och respekterade brodern Dr., Shaykh och ´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî, professor vid det islamiska universitetet i al-Madînah an-Nabawiyyah.

Jag gör det utav respekt för hans fina kamp och berömvärda strävan för att försvara den korrekta Salafiyyah-trosläran och dess anhängare från Ahl-ul-Hadîth.

Må Allâh belöna honom väl, acceptera hans handlingar, utöka hans fromhet, framgång och sundhet och välsigna honom.

Från hans broder som är i behov av sin Herres förlåtelse:
Abû Muhammad ´Abdul-Qâdir bin Habîbillâh as-Sindî
1416/02/29