Rabî´ al-Madkhalîs avvisningar stöds av de största lärda

´Abdur-Rahmân ´Abdul-Khâliq är väl medveten om avvisningarna i de två böckerna. Hans skyldighet var att betrakta dem som en nyttig instruktion och ett uppriktigt råd vars syfte var sanning och rening av samvete. Istället samlade han all kraft för att avfärda råden från sin broder och skolkamrat Shaykh Rabî´ bin Hâdî ´Umayr al-Madkhalî. Hans avvisning var bara pinsam, hade ingenting med riktighet att göra. Det mesta handlade om att förvirra ignoranter och utsätta svaga hjärtan för ideologisk terrorism, tvivel och förvirring. Lägg till det att hans avvisning är full av kaos, förtal och olovlig kritik mot folk som ger dyrbara råd och sunda och målsättande instruktioner. Sådana och liknande handlingar härrör bara från folk som inte kan konfrontera bevis med bevis och belägg.

Shaykh Rabî´s avvisningar fick stöd från de största lärda. De vittnade att han hade rätt, att hans kritik var berättigad och att hans avvisning var klar och tydlig. Ty de två böckerna består av bevis och logiska belägg som upplyser vägen och undanröjer ursäkten.

Kort sagt rymmer ´Abdur-Rahmân ´Abdul-Khâliqs tryckta avvisning av Shaykh Rabî´ en ideologisk terrorism som helt klart leder till en materiell dito. Bådadera är oerhört farliga för såväl individer som samfund. Deras ondska kryper in i hjärtan och hjärnor. Särskilt drabbade är ungdomar och ignoranter. De är utvalda offer just för att tänket skall kunna implementeras på dem. Allâh vägrar emellertid att något annan än sanningen segrar om så lögnarna misstycker.

Egentligen ville jag ta upp exempel på ´Abdur-Rahmân ´Abdul-Khâqlis tänk som han sprider i medier. Men sett till att Shaykh Rabî´ bin Hâdî ´Umayr al-Madkhalî och andra lärda har avvisat hans fel, villfarelser och innovationer, insåg jag att det inte behövdes. Således kan den som vill hänvisa dit istället. Det räcker att jag med hjälp av visshet klargör hur ´Abdur-Rahmân ´Abdul-Khâliq sprider sin ideologiska terrorism på olika sätt. Vissa faller förvisso offer, men Allâh skonar de förnuftiga. Allâh genomför Sin vilja, men om detta är de flesta okunniga.