Rabî´ al-Madkhalî om köttet i Irland

Fråga: Vad är domen för att äta judekristet kött som säljs i de offentliga affärerna [i Irland] utan hänsyn till om djuren är slaktade eller inte?

Svar: Om ni vet att de inte slaktas utmed Sharî´ah skall ni inte äta det. Utse muslimer som slaktar åt er. Om det är känt och utspritt bland er att de slaktar med hjälp av elstötar, skall ni inte äta det. Och om en jude eller kristen slaktar utmed Sharî´ah är det okej att äta det.